Triagecongres: leren van calamiteiten

De 3e editie van het triagecongres staat in het teken van calamiteiten. Situaties waarin de patiënt is gehoord, gezien en geholpen maar waarbij de afloop toch onverwachts ernstig was. Wat ging er mis in deze gevallen? Aan de hand van voorbeelden en casuïstiek laten we zien wat je kunt leren van deze calamiteiten.

We behandelen de top 6 aandoeningen die het vaakst leiden tot een calamiteit. Daarnaast kijken we naar een aantal risicoprofielen zodat je weet bij welke patiënten je extra alert moet zijn. En we gaan met elkaar in gesprek over wat te doen na een incident: wat is het beleid na een calamiteit?

Na afloop van dit congres ben je (nog) beter in staat om een naderende calamiteit te herkennen en levensbedreigende situaties te voorkomen!

Programma

12.00 uur Registratie en inlooplunch
12.30 uur Aneurysma
13.15 uur Acuut coronair syndroom
14.00 uur Pauze
14.30 uur CVA & SAB
15.30 uur Pauze
15.45 uur Beleid na calamiteit
16.30 uur Torsio testis
17.15 uur Pauze
17.30 uur Longembolie
18.00 uur Einde programma

Sprekers
Jojanneke Kant: huisarts en kaderarts spoedzorg
Renée Kok, huisarts en kaderarts Spoedzorg
Sonja Oomkens, eigenaar van Veiliger Zorg
Lisa Emmens, ANIOS ouderengeneeskunde
Nyika Kruyt, Neuroloog LUMC
Vincent Muller, Kaderhuisarts Supervisor/Coach NHG
Wieteke Kniestedt, Uroloog St Jansdal Ziekenhuis

Type scholing

Congres

Datum & plaats

Vrijdag 17 november 2023
AFAS theater Leusden

Kosten

€260 (vrijgesteld van BTW)
Inclusief e-learning sepsis en meningitis

Doelgroep

Triagisten
Doktersassistenten

Accreditatie

5 punten (KABIZ)
Certificaat van deelname

Extra e-learning

Alle deelnemers krijgen ook toegang tot ons webinar over sepsis en meningitis

Probeer ook onze andere modules